Wat zijn de regels rondom het CACNL?

Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

In het ‘Handboek Statuten en Reglementen’ van de RvB is vastgelegd wanneer men voor de titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” in aanmerking komt. Zie hiervoor de artikelen V. 33 lid C t/m F. van het handboek, die hieronder weergegeven worden:

Artikel V.33C
1. CACNL’s kunnen worden toegekend aan windhondenrassen van groep 10 en aan enkele rassen van groep 5 beperkt tot Pharaohond, Cirneco dell’Etna, Podenco Ibicenco en Podenco Canario.

2. Een CACNL wordt toegekend aan de hond die op een in Nederland gehouden
a. CACNL-ren in de hoogste klasse als beste van de honden voor wie een U-kwalificatie behaald op een nationale tentoonstelling, bij de inschrijving is ingeleverd. De hond moet in de finale geplaatst zijn en tevens binnen de eerste helft in de eindklassering zijn geplaatst. Er moeten tenminste 6 honden in zijn klasse hebben deelgenomen;
b. CACNL-coursing als beste van de honden voor wie een U-kwalificatie behaald op een nationale tentoonstelling, bij de inschrijving is ingeleverd, mits de hond minimaal 3/4 van het maximaal aantal te behalen punten heeft behaald en de hond moet zijn geëindigd binnen de eerste helft in de eindklassering. Er moeten tenminste 3 honden in zijn klasse hebben deelgenomen.

3. Een reserve-CACNL wordt toegekend aan de hond, die op een in Nederland gehouden
a. CACNL-ren in de hoogste klasse als volgende is geëindigd van de honden voor wie een U-kwalificatie behaald op een nationale tentoonstelling, bij de inschrijving is ingeleverd en verder aan de in lid 1 opgenomen voorwaarden heeft voldaan;
b. CACNL-coursing als volgende is geëindigd van de honden voor wie een U-kwalificatie behaald op een nationale tentoonstelling, bij de inschrijving is ingeleverd en verder aan de in lid 1 opgenomen voorwaarden heeft voldaan.

4. Daarnaast geldt
a. het CACNL en reserve-CACNL kan alleen worden toegekend tot maximaal de zesde plaats in de eindklassering en verder als aan de in de leden 1 en 2 opgenomen voorwaarden is voldaan.
b. dat de hond op de leeftijd van minimaal 15 maanden op een nationale kampioenschapstentoonstelling de kwalificatie Uitmuntend moet hebben behaald. Een bewijs van de showkwalificatie moet tegelijk met de inschrijving worden ingestuurd.

Artikel V.33D
1. De titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” wordt toegekend aan de
hond die twee Nederlandse CACNL-kaarten heeft behaald bij verschillende verenigingen. Daarbij gelden de voorwaarden, dat
a. tussen het behalen van het eerste en het tweede CACNL tenminste 1 jaar en een
dag liggen
b. De hond eenmaal een uitmuntend op een Nederlandse
Kampioenschapclubmatch of Windhonden CAC-show heeft gehaald in een volwassen klas op een leeftijd van minimaal 15 maanden en 2 x een CAC op een in Nederland georganiseerde show waarbij twee reserve CAC’s eenmalig als 1 heel CAC mag worden geteld. Bovenstaande moet worden behaald bij 2 verschillende keurmeesters. Er moet een periode van minimaal 1 jaar en 1 dag zitten tussen de eerste en de laatste kwalificatie.
c. is voldaan aan de voor het betreffende ras in een door de Commissie voor de Windhondenrensport vastgesteld reglement opgenomen bijzondere voorwaarden.
2. Het Reserve-CACNL (R-CACNL) is voor het behalen van de titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” geldig als de hond, die het CACNL heeft gekregen, al de titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” heeft, of als de hond die het CACNL heeft gekregen” niet voldoet aan de door de Commissie voor de Windhondenrensport gestelde bijzondere voorwaarden.

Artikel V.33E
1. Voor een toegekende CACNL stelt de Raad van Beheer een diploma beschikbaar.
2. Voor de toekenning van de titel “Kampioen Schoonheid en Prestatie” stelt de Raad
van Beheer aan de eigenaar van de hond een diploma beschikbaar en tegen betaling een medaille met inscriptie.

Artikel V.33F
De titel “Nederlands Kampioen Schoonheid en Prestatie” zal worden bijgeschreven op de stamboom van de hond. De titel geeft niet het recht om op tentoonstellingen in te schrijven in de kampioensklasse.