Hoe kom ik aan een licentie?

Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

Om aan officiële coursingwedstrijden te kunnen deelnemen moet de hond in het bezit zijn van een zogenaamde hondenpas met een geldige licentie. In onderstaande tekst een nadere toelichting op het ren- en coursingreglement. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend, het ren- en coursingreglement is in geval van afwijkingen bepalend.

Wat is een hondenpas en wat is een licentie?

 • Een hondenpas wordt eenmalig, gelijktijdig met de afgifte van de behaalde licentie verstrekt. In de hondenpas worden de wedstrijdresultaten (baanrennen en coursings) en eventueel shows vastgelegd. De hondenpas inclusief licentie wordt in de wandelgangen “het boekje” genoemd.
 • De ren- of coursinglicentie (of -certificaat) moet jaarlijks worden verlengd. De licentie en hondenpas worden op wedstrijden, voorafgaand aan de start van de wedstrijd ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Voor deelname aan wedstrijden, nationale en internationale, in Nederland is het tonen en afgeven van het boekje voldoende. Bij wedstrijden in het buitenland moet naast het boekje ook een geldig bewijs van de rabiësenting getoond worden om te mogen deelnemen. Bij een in Nederland te houden internationaal kampioenschap moet eveneens een geldig bewijs van de rabiësenting getoond worden.

Wat moet voor de aanvraag geregeld zijn?

Er bestaan twee soorten hondenpassen en licenties, één voor het baanrennen en één voor coursing. De letters na het nummer van het licentienummer geeft het soort hondenpas en licentie aan. Staat hier alleen een T (teef) of R (reu) dan is het een boekje voor het baanrennen, staat er TC of RC dan is dat een boekje voor de coursing. Is het nummer een even nummer dan is het een boekje voor een reu, oneven voor een teef. Verder worden er verschillende kleuren van het boekje toegepast om de diverse rassen en klassen te onderscheiden.

Voor het verkrijgen van een coursinglicentie is een ‘haasvast-verklaring’ nodig. Deze wordt door een Windhondenvereniging verstrekt als de hond in een licentieloop tijdens een coursingwedstrijd of tijdens een coursingtraining, met muilkorf en ren- of coursingdek, met een andere gelijkwaardige hond, bij voorkeur een rasgenoot, op correcte wijze twee keer heeft gecourst. Het benodigde blanco invulformulier kan gedownload worden van de Commissie voor de Windhondensport (CvW) website maar is meestal ook bij de vereniging aanwezig. Licht altijd de betreffende vereniging op tijd in dat je een licentieloop wil lopen. Wanneer er voldoende, geautoriseerde beoordelaars voor een ‘haasvast’ aanwezig zijn, kan de licentieloop doorgaan. Bij voorkeur zorg je zelf voor de tweede hond waarmee je kunt lopen, de betreffende vereniging kan daar natuurlijk bij helpen. Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het volledig invullen en laten ondertekenen van de ‘haasvast-verklaring’. Zorg ervoor dat het formulier op de dag van de licentieloop volledig ingevuld is. 

De aanvraagprocedure: 

 • Een hondenpas wordt uitsluitend afgegeven aan eigenaren die lid zijn van een windhondenren- of coursingvereniging
 • Een hondenpas wordt aangevraagd via de thuisvereniging.
 • De hondenpas kan alleen uitgegeven worden als de hond is ingeschreven in de Nederlandse Stamboekhouding (NHSB).
 • Licenties worden afgegeven aan honden met een leeftijd zoals dit in het Ren- en coursingreglement is vastgelegd.

Benodigde documenten:

 1. Een kopie van de rabiësenting die tot het eind van het seizoen geldig moet zijn + een kopie van de voorafgaande entingen die ook in het inentingsboekje staan.
 2. Een kopie van beide zijden van de stamboom
 3. Een kopie Raad van Beheer registratiebewijs.
 4. Een ‘goed rond’  of ‘haasvast’ verklaring

De volledige set aan documenten stuur je op naar het adres dat hier vermeld staat.

Jaarlijkse verlenging licenties

Jaarlijks moet de licentie verlengd worden. Wanneer de WvCNL je thuisvereniging is, kun je hier lezen hoe de verlenging te werk gaat. Voor verlenging van de licentie is het naast de verlopen licentie verplicht om een kopie van een tot het einde van het komende seizoen geldige rabiësenting in te leveren. Is de geldigheid van de rabiësenting eerder verstreken dan wordt de licentie niet verlengd.

Kosten

Aan het aanvragen en verlengen van licenties zijn kosten verbonden, deze kosten zijn vastgelegd in het tarievenbesluit van de CvW, dat op deze pagina is te vinden. Mogelijke kosten van verzending worden daar nog bij opgeteld. Betaling wordt aan de vereniging gedaan.