Coursingsysteem met Vlaggen

Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

Hoe werkt dat, het vlaggetjes systeem.
Dat proberen we op deze pagina uit te leggen.

Bij dit systeem worden de punten per beoordelingspost via vlaggen doorgegeven.
Vlag omhoog is maximum aantal punten,
Beide vlaggen zijwaarts is gelijkheid aan punten,
Een vlag opzij is de helft van het max. aantal te behalen punten en de
Vlag naar beneden is geen punten.

Als voorbeeld op de foto hiernaast.
Rood krijgt de maximale aantal punten
Wit krijgt geen punten

Een beoordelingspost kan bijvoorbeeld een bijzondere bocht zijn, of een obstakel wat genomen moet worden.

Indeling
Voor de indeling van de 1 e omloop en de extra omloop gelden de standaard regels.
Voor de 2e omloop worden de honden weer naar het behaalde aan punten in de le omloop
onder elkaar op volgorde gezet waarna het totale aantal honden door de helft wordt gedeeld
zodat er 2 groepen ontstaan welke dan naast elkaar worden gezet dus:
de 1 e hond uit de 1 e groep loopt onder rood tegen de 1 e hond uit de 2e groep, die onder wit
gaat, daarna de nrs. 2 tegen elkaar, de nrs. 3 enz.
Voorbeeld: Met 10 honden ontstaan 2 groepen van 5 honden:

 1. Ajanti 18 pnt.
 2. Bellona 17
 3. Chalyn 16
 4. Dahané 15
 5. Elisha 15
 1. Fayoum 14 pnt.
 2. Gaya 13
 3. Hindi 12
 4. Inee 12
 5. Jousha 11

De indeling wordt dan:
R Ajanti
W Fayoum
R Bellona
W Gaya
R Chalyn
W Hindi enz. enz.
Controleren op honden die in de le omloop al samen gelopen hebben.
Wanneer dit het geval is dan de honden wisselen met de volgende rit, dus als b.v. Bellona en
Gaya al samen hebben gelopen dan wordt de indeling: Bellona met Hindi en Chalyn met
Gaya.

Puntenverdeling
De puntenwaardering is afgeleid van “The Code of Rules of the National Coursing Club” in Engeland, de geboortegrond van coursing.
Bij de 1e klos in het parcours wordt de start c.q. sprintsnelheid en de haasvastheid extra beoordeeld en gewaardeerd.

 • de eerste aankomende hond 3 punten (deze hond “dwingt” de haas een haak te slaan)
 • de tweede hond 1,5 punt (deze hond heeft de haas goed gevolgd)
 • puntendeling, elk 2 punten (bij minder als één lichaamslengte verschil “dwingen” beide honden de haas een haak te laten slaan)

Bij de andere klossen en de finish liggen de punten iets lager.

 • de eerste hond 2 punten
 • de tweede hond 1 punt
 • puntendeling, elk 1,5 punt

Bij de hindernissen (alleen voor de grote rassen), beoordeling van behendigheid.

 • de eerste hond 4 punten (als de hond er over springt)
 • de tweede hond 2 punten
 • de puntendeling, elk 3 punten

Tot slot de Masterpunten; in Engeland volgt de Master te paard de honden en geeft extra punten aan die honden die een mooie achtervolging laten zien en goed coursen.
Vertaald naar de achtervolging achter een kunsthaas worden de punten als volgt toegekend.

 • 1 punt extra voor de hond die alle beoordelingspunten correct passeert.
 • 2 punten extra voor de hond die alle beoordelingspunten tevens als eerste neemt

Tot slot, mist een hond duidelijk een beoordelingspunt ( de prooi in dat gedeelte niet heeft gevolgd) dan worden geen punten toegekend.

Op deze manier ontstaat een aardig vergelijk met een “echte” coursing, waarbij we ons goed moeten realiseren dat elk kuntsmatig parcours zijn beperkingen heeft en nooit vergelijkbaar is met een achtervolging op levend wild.