Lid worden van WvCNL

Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

Leuk dat je je wilt aanmelden als lid, gezinslid of donateur van de Windhondenvereniging Coursing Nienoord Leek

Lid (hoofdlid): De contributie bedraagt €55,- per jaar voor inwoners van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Voor inwoners uit de rest van Nederland of in het buitenland is de contributie €50,- per jaar. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt eenmalig €5,- administratiekosten gevraagd.

Gezinslid: Je kunt gezinslid worden wanneer je woonachtig bent op hetzelfde adres als een bestaand lid.

De contributie bedraagt €11,- per jaar voor inwoners van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Voor inwoners uit de rest van Nederland of in het buitenland is de contributie €10,- per jaar. Het gezinslidmaatschap kent dezelfde statutaire rechten als het lidmaatschap.

Donateur: De minimale bijdrage voor het donateurschap bedraagt €15,- per jaar.

Na ontvangst van de inschrijving wordt deze door het bestuur in behandeling genomen. Na acceptatie volgt een bevestiging van het lidmaatschap, een verzoek tot automatische betaling van de contributie en een inlogcode voor het ‘alleen voor leden’-gedeelte van de website.

Lees voor het invullen het Privacy Statement en het Beleid Gegevensverwerking van de WvCNL, waarin beschreven staat hoe de WvCNL je persoonsgegevens verwerkt

Aanmelden als lid kan hier.