Internationale CACIL Zomercoursing 2021

Op zaterdag 21 augustus en zondag 22 augustus 2021 organiseert de WvCNL de Internationale CACIL Zomercoursing 2021. De wedstrijd wordt gehouden op ons eigen terrein, de ijsbaan op het landgoed Nienoord, Nienoord 13-1KAN, 9351 AC Leek (navigatieadres: Schilhoek 2, 9351 AD, Leek).

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt besloten of de coursing over twee dagen gelopen wordt. Wanneer er niet voldoende inschrijvingen zijn voor een coursing over twee dagen, wordt de Zomercoursing op zondag 22 augustus georganiseerd.

Start van de wedstrijd is om 10.00 uur, inleveren coursinglicenties en dierenartscontrole tussen 8.30 en 9.30 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt €18,50 voor de eerste hond, €17,50 euro voor de tweede hond, alle volgende honden van dezelfde eigenaar €15,00. Het programmablad is gratis.

De inschrijving voor de Zomercoursing is gesloten.

Het is mogelijk om voorafgaand aan de wedstrijd een licentieloop (haasvast) te lopen. De kosten hiervan bedragen €5,00.

De inschrijving sluit op woensdag 11 augustus 2021 om 20.00 uur, of wanneer het maximum aantal in te schrijven honden is bereikt.

Wanneer de officiële uitschrijving beschikbaar is vind je deze hier.

Om voor het CACNL in aanmerking te komen dien je tegelijk met de inschrijving een bewijs van een behaalde U-kwalificatie op een kampioenschapstentoonstelling op de minimale leeftijd van 15 maanden in te leveren. Dit kan door het te uploaden via het online inschrijfformulier.

Voor mededinging naar een CACIL dient een bewijs van minimaal een ZG beoordeling, behaald in een volwassen klasse op een CACIB-tentoonstelling, bij de inschrijving, worden meegestuurd. Dit kan door het te uploaden via het online inschrijfformulier.

Afmelden kan tot de uiterste inschrijfdatum via het wedstrijdsecretariaat, per mail: wedstrijdsecretaris@wvcnl.nl, of per post: Wedstrijdsecretariaat WvCNL, t.a.v. G. Nijkamp, Hohenhorst 7, D-49828 Neuenhaus, Duitsland, of Fax: 0049 5941 920648

Op de dag voorafgaand aan de wedstrijd is er vanaf ongeveer 16.00 uur een training voor niet aan de wedstrijd deelnemende honden.

Op ons coursingterrein in Leek kan niet worden overnacht, informatie over kampeermogelijkheden vind je hier